OM FÖRLAGET

Abbicci är ett litet förlag som startades 2016 med syfte att ge ut översatt litteratur från engelska och italienska.

Grundare till förlaget är Sophie Celsing Marcetic. Intresset för språk och litteratur är drivkraften för Sophie, som har en fil. kand. i översättningsvetenskap, italienska och engelska från Stockholms universitet.

Namnet Abbicci är inspirerat av italienskans bruk att skriva ut ABC som ett ord: abbiccì, vilket också betyder alfabet.